نوشته‌ها

ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲

ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲ نکته:کنکور جداگانه توسط دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد. نکته:کنکور جداگانه توسط دانشگاه های وزارت بهداشت  برای رشته های وابسته به وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی…