نوشته‌ها

زبان

آزمون زبان دکتری (آزمون های زبان انگلیسی داخل کشور)

آزمون زبان دکتری (آزمون های زبان انگلیسی داخل کشور) آزمون زبان دکتری  مخصوص چه کسانی است؟ داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد توجه داشته باشند اگر بعد از فارغ التحصیلی تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دکتری در داخل یا خارج از کشور را دارند باید قبل از امتحا…