نوشته‌ها

ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

,
ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آز…

منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۱۱۷ Management and planning of higher education senior resources منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش…