نوشته‌ها

منابع کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

منابع کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ منابع کارشناسی ارشد و منابع دکتری و پیدا کردن این منابع اولین آیتمی است که داوطلبان آزمون ارشد و  آزمون دکتری آن را جستجو می کنند. لذا داوطلب به دنبال مطالبی است که کامل بوده و تمام نیازمندی وی برای امتحان را پوشش دهد. …

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۱

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۱ نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد. نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه های وزارت بهداشت  برای رشته های وابسته به وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی…