نوشته‌ها

sanjesh1

منابع کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

منابع کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ منابع کارشناسی ارشد و منابع دکتری و پیدا کردن این منابع اولین آیتمی است که داوطلبان آزمون ارشد و  آزمون دکتری آن را جستجو می کنند. لذا داوطلب به دنبال مطالبی است که کامل بوده و تمام نیازمندی وی برای امتحان را پوشش دهد. …
sanjeshamirkabir.b1

ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲

ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲ نکته:کنکور جداگانه توسط دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد. نکته:کنکور جداگانه توسط دانشگاه های وزارت بهداشت  برای رشته های وابسته به وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی…