نوشته‌ها

13koching

تأثیر مهارت مربی گری بر عملکرد یک مشاور آموزشی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

تأثیر مهارت مربی گری بر عملکرد یک مشاور آموزشی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری امروزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخصه‌های مهم در ارزشیابی دانشگاهی است. بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از علائم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی است که بدو…