نوشته‌ها

کارشناسی ارشد ، دکتری

تجربیات دانشجویان دکتری سال های گذشته

تجربیات دانشجویان دکتری سال های گذشته   ۱- تجربیات دانشجویان دکتری درخصوص مصاحبه، سابقه پژوهشی و آموزشی بسیار اهمیت دارد. پس تلاش کنید تا هم کارهای پژوهشی انجام دهید و هم سابقه آموزشی مناسبی داشته باشید. ضمناً فعالیت در مجامع و کنفران…