نوشته‌ها

تست زنی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری از دیدگاه سنجش امیرکبیر

تست زنی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری از دیدگاه سنجش امیرکبیر تست زنی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری þ ۱- ارزشیابی هفتگی و خود آزمایی‌های تستی در پایان هر هفته بسیار مهم است. اشکالات خود و همچنین دلیل بروز اشکالات را بررسی کنید و بلافاصله نسبت ب…