نوشته‌ها

sanjesheamikabir ab

تست زنی کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۳ از دیدگاه سنجش امیرکبیر

تست زنی کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۳ از دیدگاه سنجش امیرکبیر تست زنی کنکور ارشد و دکتری þ ۱- ارزشیابی هفتگی و خود آزمایی‌های تستی در پایان هر هفته بسیار مهم است. اشکالات خود و همچنین دلیل بروز اشکالات را بررسی کنید و بلافاصله نسبت به رفع آن اقدا…