نوشته‌ها

تسهیلگری(کوچینگ) تحصیلی(دانشگاهی) در آزمون ارشد و دکتری چیست؟

تسهیلگری(کوچینگ) تحصیلی(دانشگاهی) در آزمون ارشد و دکتری چیست؟ وقتی که صحبت از مربی(تسهیلگر) می‌شود؛ اولین چیزی که به ذهنمان خطور می‌کند، مربی رشته های ورزشی مانند مربی فوتبال و غیره است. در حقیقت تصوری که بسیاری از ما از واژه “مربی” داریم؛ همین است…