نوشته‌ها

سنجش امیرکبیر

توصیه های مهم روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۲

توصیه های مهم روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۲   توصیه های مهم روانشناسی کنکور (باقی مانده) J 29- برای سازماندهی و جمع‌بندی مطالب باقی‌مانده توجه شما را به شش عامل یادگیری موفقیت‌آمیز جلب می‌کنیم. ۱) کنجکاوی: (Curiosity) تلاش برای یا…
سنجش امیرکبیر

توصیه های مهم روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۱

توصیه های مهم روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۱   توصیه های مهم روانشناسی کنکور (باقی مانده) J 11- بزرگترین خیانت به خود و دیگران، به تعویق انداختن کارها است. کار و اندیشه امروز را به فردا موکول نکنید. (So it now) کار را باید در همان …