نوشته‌ها

سنجش امیرکبیر

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد تکمیل ظرفیت دکتری ، معمولاً بعد از مصاحبه و مشخص شدن افراد جهت ثبت‌نام بنا به دلایلی ممکن است دانشجویان پذیرفته شده انصراف دهند یا چند ظرفیت جدید ایجاد شود یا داوطلب رشته‌ای پایین بوده و دعوت به مصا…