نوشته‌ها

سنجش امیرکبیر

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد تکمیل ظرفیت دکتری ، معمولاً بعد از مصاحبه و مشخص شدن افراد جهت ثبت‌نام بنا به دلایلی ممکن است دانشجویان پذیرفته شده انصراف دهند یا چند ظرفیت جدید ایجاد شود یا داوطلب رشته‌ای پایین بوده و دعوت به مصا…

ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲

ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲ نکته:کنکور جداگانه توسط دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد. نکته:کنکور جداگانه توسط دانشگاه های وزارت بهداشت  برای رشته های وابسته به وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی…