نوشته‌ها

سنجش امیرکبیر

توصیه های سنجش امیرکبیر به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

توصیه های سنجش امیرکبیر به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری   آینده آغاز شده است ... دوست عزیز اکنون در آغاز راه بهتر، باید چند تصمیم مهم و کلیدی برای یک شروع خوب بگیرید. برای موفقیت در کنکور تحصیلات تکمیلی، مسائل زیادی در برابر شما قرارخوا…