نوشته‌ها

کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

Entrance card to the master's instructor's examination at the Ministry of Health   کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل یا سایر م…

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری

  کارت ورود به جلسه آزمون دکتری کارت ورود به جلسه آزمون دکتری عبارتی است که در آذرماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون دکتری سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری با توجه به هوش و فراست خود عبارت های …