نوشته‌ها

دکتری آمار زیستی

,
دکتری آمار زیستی دکتری آمار زیستی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری آمار زیستی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری آمار زیستی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…

منابع آزمون دکتری آمار زیستی

منابع دکتری آمار زیستی دانشگاه وزارت بهداشت Biostatistics P.H.D resources منابع آزمون دکتری آمار زیستی منابع آزمون دکتری آمار زیستی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری آمار زیستی وزارت بهداشت ا…