نوشته‌ها

سنجش امیرکبیر

روش‌های تست‌زنی در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری

روش های تست زنی در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری روش های تست زنی ، باتوجه به این که کنکور، یک آزمون تستی است. نیازمند تسلط بر مهارت های تستی هستیم. به طور کلی ۲ نوع تست زنی وجود دارد که هدف و شیوه ی هر کدام، متفاوت است. تست تحلیلی (آمو…