نوشته‌ها

مایگریشن اسکلیز

۲۰ عامل کلیدی که باعث می شود نتوانیم پارتنر زبان انگلیسی، هم آموز و هم یاور انگلیسی دلخواه مان را پیدا کنیم

۲۰ عامل کلیدی که باعث می شود نتوانیم پارتنر زبان انگلیسی، هم آموز و هم یاور انگلیسی دلخواه مان را پیدا کنیم   پارتنر زبان انگلیسی اولین اصطلاحی است که معمولا از ابتدای دوره اینترمدیت با آن آشنا می‌شوید. اگر جستجوی کوچکی در گوگل انجام دهید با مو…