نوشته‌ها

کارشناسی ارشد و دکتری

چگونه برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری برنامه‌ریزی کنیم(۲)؟

چگونه برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری برنامه‌ریزی کنیم(۲)؟   زمان مطالعه برای آزمون کارشناسی  ارشد را چگونه محاسبه کنیم؟ زمان مطالعه‌ هر درس از لحظه‌ای شروع می‌شود که شما کتاب را باز می‌کنید و زمانی خاتمه می‌یابد که کتاب را می‌بند…
کارشناسی ارشد و دکتری

منابع کارشناسی ارشد شیلات

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۱۱ Fisheries senior resources منابع کارشناسی ارشد شیلات منابع کارشناسی ارشد شیلات اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد شیلا…
کارشناسی ارشد و دکتری

منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۴۴۴ Geography PH.D resources منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبول…
کارشناسی ارشد و دکتری

منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی

دانلود منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۴۳۹ Agricultural insecticides PH.D resources منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبول…
کارشناسی ارشد و دکتری

منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانلود منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۴۳۱ Genetic and herbal breeds PH.D resources منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح د…
کارشناسی ارشد و دکتری

منابع آزمون دکتری علوم دامی

دانلود منابع آزمون دکتری علوم دامی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۴۲۴ Animal Science PH.D resources منابع آزمون دکتری علوم دامی منابع آزمون دکتری علوم دامی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم دا…
کارشناسی ارشد و دکتری

منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک

دانلود منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۴۲۱ Management of Soil Resources PH.D resources منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قب…
کارشناسی ارشد و دکتری

منابع آزمون دکتری فلسفه و کلام

منابع آزمون دکتری الهیات کلام دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۱۳۳ Theology of the Word PH.D resources منابع آزمون دکتری الهیات کلام منابع آزمون دکتری الهیات کلام اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح د…