نوشته‌ها

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت Impact of quotas on the choice of doctoral degree in the Ministry of Health تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت عبارتی است که در بهمن ماه هر سال در گوگل…