نوشته‌ها

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت

General Health Certificate Form Ph.D.

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون دکتری وزارت بهداشت بوجود بیاید.

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت و اخبار دکتری وزارت بهداشت و مشاوره دکترای وزارت بهداشت را نیز مورد بازدید قرار دهند.

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت

ادامه مطلب …

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری عبارتی است که در آذرماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون دکتری سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری ۹۸ , تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکترا ۹۸ , دانلود فرم صلاحیت عمومی دکتری , فرم صلاحیت عمومی چیست؟ , فرم صلاحیت عمومی دکتری ۹۸ سازمان سنجش , فرم صلاحیت عمومی دکتری ۹۸ , فرم صلاحیت عمومی دکتری دانشگاه آزاد و یا فرم بررسی صلاحیت عمومی را نیز جستجو کنند.

 

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری

 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون دکتری باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون دکتری اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون دکترا باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون دکتری را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور دکترا بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری

 

 

همچنین داوطلبان عزیز امتحان دکتری می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه آزمون دکترا مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون دکتری در زمینه ثبت نام آزمون دکتری در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.

فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری

 

لذا به تمام داوطلبان آزمون دکتری توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان آزمون دکترای ،تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور دکترای خود داشته باشند.

 

شرایط ثبت نام آزمون دکتری

 

زمان تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری

آزمون دکتری یکی از آزمون هایی است که در جامعه ی امروز ما دارای طرفداران زیادی می باشد این آزمون برای  متقاضیانی می باشد که تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد خود را پشت سر گذاشته اند و قصد ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر را دارند برگزار خواهد شد. آزمون دکتری دارای مراحل مختلف است مرحله اول آزمون کتبی، تمامی داوطلبانی که در این آزمون ثبت نام کرده اند در آن شرکت می کنند. مرحله دوم بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون داوطلبان پذیرفته شده با توجه به رتبه و تراز کسب شده خود باید برای انتخاب رشته اقدام کنند. مرحله سوم، داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته دکتری شده اند باید اقدام به تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری نمایند. مرحله چهارم مرحله برگزاری مصاحبه دکتری است، داوطلبان پذیرفته شده در آزمون دکتری ملزم به شرکت در مصاحبه دانشگاهی که در آن پذیرفته شده می باشند. ما تلاش کرده ایم در این مقاله اطلاعاتی در زمینه زمان تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری، نحوه تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری و راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری را در اختیار شما داوطلبین عزیر قرار دهیم .
نکته:داوطلبان در صورت عدم تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری در مرحله پایانی از گزینش حذف می شوند .

 

زمان برگزاری آزمون دکتری

 

اعلام جزئیات تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری ۹۸

برطبق اعلام سازمان سنجش کشور، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ۵۰% ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و ۵۰% ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) و ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ طبق ۳۰% ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و ۷۰% ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ انجام می شود، بنابراین آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒینی ﻛﻪ ﺑﺮ طبق ﺣﺪﻧﺼﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ، ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم را دارا ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ را دارﻧﺪ، ﻻزم می باشد توسط ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن  سنجش کشور در اوایل خرداد ماه ۹۸ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻗﺪام کرده و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام و آن را توسط ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل و ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺮﺑﻮط را درﻳﺎﻓﺖ کنند. واضح اﺳﺖ داوﻃﻠﺒینی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻧنمایند، از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف می شوند .

 

منابع آزمون دکتری

 

نحوه تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری ۹۸

 

داوطلبینی که در روزهای مشخص شده ابتدا وارد سایت سازمان سنجش کشور شده و با مراجعه به بخش سایت اطلاع رسانی مبلغ  مورد نظر را به صورت اینترنتی واریز کرده و سپس وارد کارنامه آزمون دکتری داوطلب شده و اقدام به تکمیل فرم صلاحیت عمومی کنند و بعد از از تکمیل فرم آن را به صورت اینترنتی ارسال نمایند، در آخر شماره سریال پیگیری ( کد پیگیری ) را دریافت کنند عدم تکمیل فرم به منزله پذیرفته نشدن در آزمون است و داوطلب نمی تواند تحصیلات خود را در مقطع دکتری آغاز کند. تکمیل این فرم برای عدم ورود افرادی که دارای فساد اخلاقی و عدم شایسته ادامه تحصیل در مقطع دکتری می باشد انجام می شود همچنین این امکان وجود دارد با افرادی که مورد اعتماد شما بوده تماس گرفته شود و سوالاتی از آن ها در مورد شما پرسیده خواهد شد پس حتما در تکمیل فرم صداقت کامل داشته باشید .

 

زمان برگزاری آزمون دکتری

 

راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری

 

تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری یکی از مراحل پایانی آزمون دکتری می باشد که تمامی داوطلبانی که در انتخاب رشته دکتری شرکت می نمایند موظف هستند برای تکمیل آن اقدام کنند . یکی از رایج ترین سوالاتی که در این زمینه هرساله از داوطلبان می شنویم این می باشد که فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری چیست و زمان و نحوه تکمیل آن به چه صورتی می باشد . در پاسخ سوال اول باید گفت طبق مصوبه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،  هدف از تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری جلوگیری از ورود افراد معاند نظام و مشهور به فحشا به مقطع دکتری تخصصی می باشد. در نتیجه برخلاف تصور بسیاری از داوطلبان ؛ تعداد افرادی که در مرحله بررسی صلاحیت عمومی دکتری پذیرفته نمی شوند بسیار معدود و انگشت شمار و در حدود ۱ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر می باشند . از آنجایی که تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری یکی از مراحل اصلی بعد از انتخاب رشته دکتری ۹۸ می باشد و تمامی داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه های سراسری موظف به تکمیل آن می باشند در این گزارش زمان ، نحوه و راهنمای تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۹۸ را ارائه داده ایم .
نکته: فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری شامل چه سوالاتی است ؟

 

زمان تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری ۹۸

داوطلبانی که در آزمون دکتری مجاز به انتخاب رشته شده اند بعد از انجام انتخاب رشته دکتری خود ملزم به تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری هستند. فرم صلاحیت عمومی دکتری در که در اوایل خردادماه در سایت سازمان سنجش کشور قابل مشاهده است اقدام به تکمیل این فرم کنند. تکمیل این فرم به صورت اینترنتی می باشد برای مرحله گزینش بسیار ضروری است بنابراین در صورت عدم تکمیل فرم در مرحله گزینش پذیرفته نخواهید شد. با توجه به تقاضای زیاد داوطلبان  معمولا مهلت مجددی برای کسانی که موفق به تکمیل این فرم نشده اند قرار داده خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با دپارتمان مشاوره تحصیلی ما در سنجش امیرکبیر تماس بگیرید .
داوطلبینی که نتوانسته اند در زمان مقرر فرم صلاحیت را تکمیل کنند و یا دچار مشکل در زمان تکمیل فرم شده و نتوانسته اند تکمیل نمایند بایستی به روش زیر این کار را انجام دهند :

داوطلبان دکتری آزمون ۱۳۹۸ که مجاز به مصاحبه در دانشگاه ها، موسسات، پژوهشگاه ها (به غیر از دانشگاه آزاد اسلامی) شده اند و تاکنون فرم صلاحیت عمومی خود را توسط لینک موجود در کارنامه تکمیل نکرده اند، به اطلاع می رساند برای تشکیل پرونده و تکمیل فرم صلاحیت عمومی خود باید شخصاً با مدارک شناسایی (شناسنامه، کارت ملی، یک قطعه عکس، حکم کارگزینی در صورت اشتغال) در دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور حاضر شوند.

 

ثبت نام آزمون دکتری سراسری

 

زمان و نحوه تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری ۹۸

همانطور که در دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۸ درج شده بود ، تمامی داوطلبان آزمون دکتری ۹۸ بعد از تکمیل فرم انتخاب رشته ، موظفند در اوایل خرداد ماه اقدام به تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری ۹۸ کنند . البته طبق اطلاع رسانی سازمان سنجش ، معمولا آخرین مهلت تکمیل فرم تا اواخر خرداد تمدید خواهد شد . همانند گذشته تکمیل این فرم بصورت اینترنتی و توسط سایت سنجش کشور می باشد . به این شکل که در ابتدا و در دهه اول خرداد ماه شاهد اعلام نتایج دکتری ۹۸ خواهیم بود . در این اعلام نتایج مشخص می شود هر داوطلب با توجه به نمره آزمون خود در کدام یک از انتخاب هایش دعوت به مصاحبه شده است . درنتیجه تمامی داوطلبانی که در حداقل یکی از انتخاب هایشان حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری را کسب کرده باشند باید در تاریخ ذکر شده با ورود به سایت سنجش کشور و با اطلاعات ثبت نامی ، کارت اعتباری به مبلغ مورد نظر را خریداری کرده و فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری ۹۸ را تکمیل کنند .
نکته مهم: برای تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری ، باید ابتدا وارد کارنامه آزمون دکتری خود شوید . لینک تکمیل فرم داخل صفحه کارنامه داوطلب قرار دارد .

 

نحوه سنجش و پذیرش آزمون دکتری

 

راهنمای تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری ۹۸

خب حالا باید به این سوال پاسخ دهیم که فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری شامل چه قسمت هایی می باشد و در آن از چه موضوعاتی سوال پرسیده می شود.
فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری شامل ۹ قسمت می باشد که به ترتیب عبارت اند از:
در سوال اول از شما خواسته شده است که مشخصات فردی خود را ذکر کنید .
در سوال دوم از شما خواسته شده است که اطلاعاتی در رابطه با سوابق شغلی خود ذکر کنید .
در سوال سوم از شما خواسته شده که وضعیت شغلی خود را توضیح دهید .
در سوال چهارم از شما خواسته شده ادرس محل سکونت خود را به صورت کامل ذکر کنید .
در سوال پنجم از شما خواسته شده که شماره تلفن خود را ذکر کنید .
در سوال ششم از شما خواسته شده که در صورت متاهل بودن مشخصات کامل همسر خود را ذکر کنید .
در سوال هفتم از شما خواسته شده اگر در آزمونی شرکت نموده اید آن را ذکر کنید .
در سوال هشتم از شما خواسته شده مشخصات چند نفر از افراد مورد اعتماد خود را ذکر کنید .
در سوال نهم از شما خواسته شده اگر در فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی شرکت نموده اید ذکر کنید .

از آنجایی که اغلب به شکل های گوناگونی مانند ملاقات حضوری ، تلفنی یا استعلام اداری با افرادی که به عنوان مورد اعتماد خود معرفی نموده اید ارتباط برقرار می شود بنابراین توصیه می شود محتویات این فرم در کمال صداقت تکمیل شود . نگران تایید صلاحیت خود نباشید چون همانطور که گفتیم بیش از ۹۹٫۹ درصد داوطلبان بدون هیچ مشکلی در مرحله بررسی صلاحیت عمومی دکتری پذیرفته می شوند . البته این نگرانی همیشه با افرادی که دعوت به مصاحبه می شوند همراه می باشد ولی سابقه نشان داده جای نگرانی در این مورد نمی باشد.
توصیه هایی در این باره باید به داوطلبان بکنیم :
نام و آدرس دانشگاه های قبلی خود را قسمت سوابق تحصیلی بطور کامل و گویا بنویسید
شماره تماسی که در مواقع ضروری می توان با شما تماس گرفت را حتما درست وارد کنید .
منظور از مورد ۷ تمامی آزمون هایی می باشد که در ۲ سال گذشته برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شرکت نموده اید ، مانند کنکور کارشناسی ارشد یا دکتری ؛ بنابراین نیازی به وارد نمودن آزمون های پیش تر از ۲ سال قبل نمی باشد .

در قسمت مربوط به افراد مورد اعتماد غیر خویشاوند ، ترجیحا افرادی را معرفی نمائید که نسبت به شما شناخت کافی داشته باشند  اگر افرادی که معرفی می کنید کارمند دولت یا فرهنگی و همگی ساکن در یک استان باشند بهتر است . همچنین حتما افرادی که در فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری ۹۸ به عنوان افراد مورد اعتماد معرفی می نمائید را در جریان بگذارید زیرا همانطور که گفتیم احتمال ارتباط تلفنی یا حضوری با این افراد زیاد می باشد.
قسمت شماره ۹ نباید برای شما نگرانی ایجاد نماید . فعالیت در انجمن های دانشجویی یا شورای صنفی کسی را رد صلاحیت نکرده است . همچنین اگر سابقه فرهنگی درخشانی دارید از توضیح درباره آن کوتاهی نکنید .
لازم به ذکر می باشد صرف شرکت در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد و دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در سال های گذشته نیازی برای تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری ایجاد نمی کرد . امسال هم به همین شکل می باشد ولی اگر تغییری در این رویه ایجاد شود  قطعا در این گزارش خواهد شد  .
تذکرات :
۱- دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی برای ارسال فرم صلاحیت عمومی باید از فرم موجود در سایت استفاده کنند و از ارسال اطلاعات در قالب فرم هایی که بطور اختصاصی طراحی شده است خودداری کنند. در صورت ارسال با استفاده از فرم غیر مصوب ، فرم ها به مراکز مربوطه عودت داده می شود .
۲- تمام مدارک (فرم صلاحیت عمومی + مدارک مورد نیاز) باید توسط دانشجو تکمیل و به همراه نامه دانشگاه و توسط دانشگاه مربوطه برای بررسی صلاحیت عمومی به دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو ارسال شود. دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو به فرم مشخصاتی که بدون نامه دانشگاه و توسط دانشجو ارسال شود به هیچ عنوان ترتیب اثر نخواهد داد.

 

 

نتایج انتخاب رشته دکتری

 

شما برای قبول شدن در کنکور دکتری ۹۸ ، به چه چیز هایی نیاز دارید ؟

 

 

بسته آموزشی آزمون دکتری

آزمون های آزمایشی دکتری

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی آزمون دکتری

بسته طلایی آزمون دکتری

قانون جذب

مشاوره و پشتیبانی تکمیلی آزمون دکتری

به داوطلبان کنکور دکتری توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکتری سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکتری و اخبار دکتری و مشاوره دکتری را نیز مورد بازدید قرار دهند.