نوشته‌ها

قانون جذب و راز قبولی در کنکور

دانلود رایگان دو فصل کتاب قانون جذب و راز قبولی در کنکور

کتاب قانون جذب و راز قبولی در کنکور با مشاوره رایگان   داوطلب گرامی، در این کتاب از تجربیات دوستانی که برای رسیدن به اهداف تحصیلی خود دانسته یا نادانسته (خودآگاه یا ناخودآگاه) از قانون جذب استفاده کرده اند، بهره گرفته ‌شده است. تجرب…