نوشته‌ها

کارشناسی ارشد و دکتری

راهبردها و رهنمودهایی برای قبولی در دکتری

راهبردها و رهنمودهایی برای قبولی در دکتری قبولی در دکتری ، دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک می گوید چون دوستان متعددی در مورد ورود به دوره دکتری سوال داشته اند. سعی کردم دانسته های محدود خودم را تدوین کنم. امید که درست باشد و به کار آید. …