نوشته‌ها

سنجش امیرکبیر

قلق های مصاحبه دکتری از زبان دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قلق های مصاحبه دکتری از زبان دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) قلق های مصاحبه دکتری ، اگر نام خود را در لیست قبول شده های کنکور دکتری دیده اید و در تب و تاب آماده شدن برای جلسه مصاحبه هستید. مطالعه این مصاحبه به همه د…