نوشته‌ها

آزمون دکتری ریاضی محض

آزمون دکتری ریاضی محض و کاربردی Pure Mathematics PhD test   آزمون دکتری ریاضی محض و کاربردی آزمون دکتری ریاضی محض و کاربردی و آزمون آزمایشی دکتری ریاضی محض و کاربردی عباراتی هستند که قبل از آزمون دکتری سراسری هر ساله در گوگل یا سا…