نوشته‌ها

مربیگیری تحصیلی برای آزمون های ارشد و دکتری چیست و چه تفاوت‌هایی با مشاوره تحصیلی دارد؟

مربیگیری تحصیلی برای آزمون های ارشد و دکتری چیست و چه تفاوت‌هایی با مشاوره تحصیلی دارد؟   کوچینگ یا مربی گری تحصیلی (educational coaching)چیست؟ شما به عنوان  دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سراسری ،آزاد و وزارت بهداشت ،تا حالا برایتان پیش آمده…