نوشته‌ها

Academic coach new

مسیریابی قبولی در آزمون ارشد و دکتری ۱۴۰۳؛ منابع کنکور ارشد و دکتری + کوچینگ آکادمیک

مسیریابی قبولی در آزمون ارشد و دکتری ۱۴۰۳؛ منابع کنکور ارشد و دکتری + کوچینگ آکادمیک با مسیریابی قبولی در کنکور ۱۴۰۳ در واقع سه مفهوم چشم انداز، مأموریت و ارزش را در کنار هم دنبال می‌کنیم: چشم انداز ما از مسیریابی قبولی در کنکور ارشد و د…