نوشته‌ها

کارشناسی ارشد ، دکتری

مشاوره عمومی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۲ (۵)

مشاوره عمومی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۲ (۵) موارد زیر سوالاتی بوده‌اند که داوطلبان آزمون مقاطع تکمیلی در طی سال‌های اخیر از مشاوران سنجش امیرکبیر پرسش نموده‌اند.   سوال: سر فصل دروس  آزمون کارشناسی ارشد و دکتری را از کجا…