نوشته‌ها

آزمون دکتری و آزمون کارشناسی ارشد

مشاوره روش‌های مطالعه در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۳

مشاوره روش‌های مطالعه در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۳ مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور سوال: در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری چگونه درس را بفهمم به‌طوری ‌که فراموش نشود؟ پاسخ: با مطالعه دقیق در یک مرحله و تکرار آن می‌توان، مطالب را ملکه ذهن ک…