نوشته‌ها

سنجش امیرکبیر

مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۵

مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۵   مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور سوال: چگونه از علامت گذاری و حاشیه‌نویسی در مطالعه کتب و جزوات آزمون  کارشناسی ارشد و دکتری باید استفاده کرد؟ پاسخ: در این مرحله سعی کنید سطوح ا…
آزمون دکتری و آزمون کارشناسی ارشد

مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۳

مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۳ مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور سوال: در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری چگونه درس را بفهمم به‌طوری ‌که فراموش نشود؟ پاسخ: با مطالعه دقیق در یک مرحله و تکرار آن می‌توان، مطالب را ملکه ذهن ک…
سنجش امیرکبیر

مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۱

مشاوره روش‌های مطالعه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۱ موارد زیر سوالاتی بوده‌اند که داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در طی سا ل‌های اخیر از مشاوران سنجش امیرکبیر پرسش نموده‌اند. سوال: سر جلسه کنکور درس زبان را چگونه می‌توان زد،…