نوشته‌ها

منابع آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی

دانلود منابع آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانلود منابع امتحان جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی منابع آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی به توصیه سنجش امیرکبیر منابع آزمون جامع پیش درمانگا…

منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان سراسری و آزاد ۱۵۰۸

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۵۰۸     این رشته از کنکور سازمان سنجش حذف شده است و بسته آموزشی ارائه نمی شود.     منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان به توصیه سنجش …

منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

دانلود منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۲۴ Anatomy and Embryology PH.D resources منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای …

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان

دانلود منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۰۸ Health and Birds diseases PH.D resources منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان اگر به درستی انتخاب …

منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

دانلود منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۰۷ Pathology PH.D resources منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی…

منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۰۶ Pathology PH.D resources منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در …

منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

دانلود منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۰۵ Radiology PH.D resources منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی …

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ

دانلود منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۰۴ Diseases of large livestock PH.D resources منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ اگر به درستی انتخ…

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک

دانلود منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۰۳ Diseases of small livestock PH.D resources منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک اگر به درستی انتخ…

منابع آزمون دکتری مامایی و بیماری های تولید مثل دام

دانلود منابع آزمون دکتری مامایی و بیماری های تولید مثل دام دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۷۰۲ Midwifery and Animal Diseases PH.D resources منابع آزمون دکتری مامایی و بیماری های تولید مثل دام منابع آزمون دکتری مامایی و بیماری های تولید مثل دام…