نوشته‌ها

آزمون دکتری و آزمون کارشناسی ارشد

موانع تمرکز حواس در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

موانع تمرکز حواس در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری موانع تمرکز حواس در آزمون حواس پرتی غالباً به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱- درونی: معمولاً به دلایلی از قبیل بیماری، ضعف، خستگی، بی‌خوابی و مانند آن ایجاد می‌گردد. ۲- بیرونی: معمولاً به دلایلی …