نوشته‌ها

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۰

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۰ نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد. نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه های وزارت بهداشت  برای رشته های وابسته به وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی…