نوشته‌ها

کتاب برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد و دکتری  سنجش امیرکبیر

کتاب برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد و دکتری  سنجش امیرکبیر کتاب برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد و دکتری ، چه کسانی از کتاب برنامه‌ریزی تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد)سنجش امیرکبیر بهره خواهند برد: مخاطبان این کتاب داوطلبان کارشناسی ارشد و دکت…