نوشته‌ها

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۰

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۰ نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد. نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه های وزارت بهداشت  برای رشته های وابسته به وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی…

توصیه ها ی  کلیدی در ثبت نام کنکور ارشد سراسری و آزاد ۱۴۰۱

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد توصیه ها ی  کلیدی در ثبت نام کنکور ارشد سراسری و آزاد ۱۴۰۱ ثبت نام کنکور به نحو صحیح یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد است که در این مقاله موسسه‌ی سنجش امیر کبیر به این مهم پرداخته است و توصیه‌های …