نوشته‌ها

کوچینگ تحصیلی(آکادمیک) برای همه نیست !

کوچینگ تحصیلی(آکادمیک) برای همه نیست ! کوچینگ آموزشی با سنجش امیرکبیر ، برای دانشجویانی(ارشد و دکتری) نیست که : ۱- باور ندارند که تغییر برای آنها امکان پذیر است و هیچ تمایل و انگیزه ای برای تغییر  ندارند. ​​​​​​​۲- حاضر نیستند به آنچه در گ…