منابع دکتری

منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری و آزاد

منابع دکتری
منابع دکتری سنجش امیرکبیر یکی از محصولاتی است که به داوطلب آزمون دکتری کمک می کند که شرح جامع مطالب را در قالب مجموعه کتاب های دکتری بررسی کند. کتاب های دکتری شامل یک درسنامه یا خلاصه درس برای هر فصل به همراه تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی و آزمون خودسنجی با جواب کلیدی می باشد. به داوطلبان آزمون دکتری که دوست دارند یک برنامه مدون برای تمام دروس به همراه دروس مربوطه را داشته باشند توصیه می شود از بسته های دکتری سنجش امیرکبیر مربوط به رشته خود استفاده کنند.که از نظر هزینه نیز بسیار اقتصادی تر است.
منابع آزمون دکتری
بسته آزمون دکتری
آزمون آزمایشی دکتری

داوطلب کنکور تحصیلات تکمیلی علاوه بر تهیه کتاب خود می تواند کتاب پلنر آیلتس یا برنامه ریز آیلتس را نیز جهت آمادگی امتحان آیلتس تهیه کند.

برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با “جستجو در صفحه” ، جستجوی سریع را انجام دهید.

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری گروه علوم انسانی

منابع آزمون دکتری دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری 2101 منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری دکتری جغرافیا

منابع آزمون دکتری 2103 منابع دکتری جغرافیای سیاسی

منابع آزمون دکتری 2104 منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع آزمون دکتری 2105 منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری 2106 منابع دکتری ژئومورفولوژی

منابع آزمون دکتری 2107 منابع دکتری آب و هواشناسی

منابع آزمون دکتری 2108 منابع دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

منابع آزمون دکتری دکتری عربی

منابع آزمون دکتری 2110 منابع دکتری زبان و ادبیات عرب

منابع آزمون دکتری دکتری علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری 2112 منابع دکتری علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری 2113 منابع دکتری اقتصاد نفت و گاز

منابع آزمون دکتری دکتری تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری 2115 منابع دکتری مدیریت ورزشی

منابع آزمون دکتری 2116 منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون دکتری 2117 منابع دکتری آسیب شناسی ورزشی

منابع آزمون دکتری 2118 منابع دکتری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

منابع آزمون دکتری 2119 منابع دکتری بیومکانیک ورزشی

منابع آزمون دکتری دکتری تاریخ

منابع آزمون دکتری 2121 منابع دکتری تاریخ اسلام

منابع آزمون دکتری 2122 منابع دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ ایران دوره اسلامی)

منابع آزمون دکتری 2123 منابع دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

منابع آزمون دکتری دکتری علوم اجتماعی

منابع آزمون دکتری 2125 منابع دکتری علوم اجتماعی

منابع آزمون دکتری 2126 منابع دکتری جمعیت شناسی

منابع آزمون دکتری 2127 منابع دکتری مددکاری اجتماعی

منابع آزمون دکتری دکتری الهیات

منابع آزمون دکتری 2129 منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع آزمون دکتری 2130 منابع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع آزمون دکتری 2131 منابع دکتری ادیان و عرفان

منابع آزمون دکتری 2132 منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

منابع آزمون دکتری 2133 منابع دکتری فلسفه و کلام

منابع آزمون دکتری 2134 منابع دکتری فقه شافعی (موجود نیست)

منابع آزمون دکتری دکتری فلسفه

منابع آزمون دکتری 2136 منابع دکتری فلسفه

منابع آزمون دکتری 2137 منابع دکتری فلسفه منطق

منابع آزمون دکتری 2138 منابع دکتری فلسفه علم

منابع آزمون دکتری دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

منابع آزمون دکتری 2141 منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

منابع آزمون دکتری 2142 منابع دکتری برنامه ریزی درسی

منابع آزمون دکتری 2143 منابع دکتری مدیریت آموزشی

منابع آزمون دکتری 2144 منابع دکتری روان شناسی تربیتی

منابع آزمون دکتری 2145 منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

منابع آزمون دکتری 2146 منابع دکتری آموزش عالی

منابع آزمون دکتری 2147 منابع دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

منابع آزمون دکتری 2148 منابع دکتری مشاوره

منابع آزمون دکتری 2149 منابع دکتری سنجش و اندازه گیری

منابع آزمون دکتری 2150 منابع دکتری روانشناسی

منابع آزمون دکتری دکتری کتابداری

منابع آزمون دکتری 2153 منابع دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

منابع آزمون دکتری دکتری حقوق

منابع آزمون دکتری 2154 منابع دکتری حقوق عمومی

منابع آزمون دکتری 2155 منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

منابع آزمون دکتری 2156 منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی

منابع آزمون دکتری 2157 منابع دکتری حقوق خصوصی

منابع آزمون دکتری 2158 منابع دکتری حقوق نفت و گاز

منابع آزمون دکتری دکتری علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری 2160 منابع دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

منابع آزمون دکتری 2161منابع دکتری مطالعات جهان

منابع آزمون دکتری دکتری مدیریت

منابع آزمون دکتری 2162 منابع دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

منابع آزمون دکتری 2163 منابع دکتری مدیریت دولتی

منابع آزمون دکتری 2164 منابع دکتری مدیریت صنعتی

منابع آزمون دکتری 2165 منابع دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

منابع آزمون دکتری 2166 منابع دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک

منابع آزمون دکتری 2167 منابع دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

منابع آزمون دکتری 2168 منابع دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

منابع آزمون دکتری 2169 منابع دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

منابع آزمون دکتری 2170 منابع دکتری گردشگری

منابع آزمون دکتری 2171 منابع دکتری مالی

منابع آزمون دکتری دکتری حسابداری

منابع آزمون دکتری 2173 منابع دکتری حسابداری

منابع آزمون دکتری دکتری علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری 2175 منابع دکتری علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری دکتری باستان شناسی

منابع آزمون دکتری 2176 منابع دکتری باستان شناسی

منابع آزمون دکتری دکتری محیط زیست

منابع آزمون دکتری 2177 منابع دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)

منابع آزمون دکتری دکتری مطالعات زنان

منابع آزمون دکتری 2178 منابع دکتری مطالعات زنان

منابع آزمون دکتری دکتری معارف اسلامی

منابع آزمون دکتری 2180 منابع دکتری مدرسی معارف اسلامی

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه

منابع آزمون دکتری دکتری زمین شناسی

منابع آزمون دکتری 2201 منابع دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

منابع آزمون دکتری 2202 منابع دکتری زمین شناسی نفت

منابع آزمون دکتری 2203 منابع دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

منابع آزمون دکتری 2204 منابع دکتری زمین شناسی آب های زیرزمینی

منابع آزمون دکتری 2205 منابع دکتری زمین شناسی مهندسی

منابع آزمون دکتری 2206 منابع دکتری زمین شناسی زیست محیطی

منابع آزمون دکتری 2208 منابع دکتری زمین شناسی پترولوژی

منابع آزمون دکتری 2209 منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی

منابع آزمون دکتری 2210 منابع دکتری زمین شناسی تکتونیک

منابع آزمون دکتری دکتری شیمی

منابع آزمون دکتری 2211 منابع دکتری شیمی فیزیک

منابع آزمون دکتری 2212 منابع دکتری شیمی آلی

منابع آزمون دکتری 2213 منابع دکتری شیمی تجزیه

منابع آزمون دکتری 2214 منابع دکتری شیمی معدنی

منابع آزمون دکتری 2215 منابع دکتری شیمی کاربردی

منابع آزمون دکتری 2216 منابع دکتری شیمی پلیمر

منابع آزمون دکتری 2217 منابع دکتری شیمی دارویی

منابع آزمون دکتری 2218 منابع دکتری فیتوشیمی

منابع آزمون دکتری دکتری هواشناسی

منابع آزمون دکتری 2219 منابع دکتری هواشناسی

منابع آزمون دکتری دکتری زیست شناسی

منابع آزمون دکتری 2220 منابع دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

منابع آزمون دکتری 2221 منابع دکتری زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

منابع آزمون دکتری 2222 منابع دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

منابع آزمون دکتری 2223 منابع دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری

منابع آزمون دکتری 2224 منابع دکتری زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری

منابع آزمون دکتری 2225 منابع دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

منابع آزمون دکتری 2226 منابع دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی

منابع آزمون دکتری 2227 منابع دکتری بیوشیمی

منابع آزمون دکتری 2228 منابع دکتری ژنتیک ملکولی

منابع آزمون دکتری 2229 منابع دکتری میکروبیولوژی

منابع آزمون دکتری 2230 منابع دکتری بیوفیزیک

منابع آزمون دکتری 2231 منابع دکتری زیست فناوری میکروبی

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی برق

منابع آزمون دکتری 2301 منابع دکتری مهندسی برق الکترونیک

منابع آزمون دکتری 2302 منابع دکتری مهندسی برق مخابرات

منابع آزمون دکتری 2304 منابع دکتری مهندسی برق قدرت

منابع آزمون دکتری 2305 منابع دکتری مهندسی برق کنترل

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی عمران

منابع آزمون دکتری 2307 منابع دکتری مهندسی عمران سازه

منابع آزمون دکتری 2308 منابع دکتری مهندسی عمران زلزله

منابع آزمون دکتری 2309 منابع دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک

منابع آزمون دکتری 2310 منابع دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

منابع آزمون دکتری 2311 منابع دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

منابع آزمون دکتری 2312 منابع دکتری مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی

منابع آزمون دکتری 2313 منابع دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب

منابع آزمون دکتری 2314 منابع دکتری مهندسی عمران حمل و نقل

منابع آزمون دکتری 2315 منابع دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت

منابع آزمون دکتری 2316 منابع دکتری مهندسی عمران محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون دکتری 2317 منابع دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی

منابع آزمون دکتری 2318 منابع دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری

منابع آزمون دکتری 2319 منابع دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور

منابع آزمون دکتری 2320 منابع دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی مکانیک

منابع آزمون دکتری 2321 منابع دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

منابع آزمون دکتری 2322 منابع دکتری مهندسی مکانیک جامدات

منابع آزمون دکتری 2323 منابع دکتری مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات

منابع آزمون دکتری 2324 منابع دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی دریا

منابع آزمون دکتری 2330 منابع دکتری مهندسی دریا

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی هوا فضا

منابع آزمون دکتری 2331 منابع دکتری مهندسی هوا فضا آئرودینامیک

منابع آزمون دکتری 2332 منابع دکتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی

منابع آزمون دکتری 2333 منابع دکتری مهندسی هوا فضا سازه های هوایی

منابع آزمون دکتری 2334 منابع دکتری مهندسی هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی معدن

منابع آزمون دکتری 2335 منابع دکتری مهندسی معدن اکتشاف

منابع آزمون دکتری 2336 منابع دکتری مهندسی معدن استخراج

منابع آزمون دکتری 2337 منابع دکتری مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی

منابع آزمون دکتری 2338 منابع دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی پلیمر

منابع آزمون دکتری 2339 منابع دکتری مهندسی پلیمر پلیمر

منابع آزمون دکتری 2341 منابع دکتری مهندسی پلیمر رنگ

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی محیط زیست

منابع آزمون دکتری 2343 منابع دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب

منابع آزمون دکتری 2344 منابع دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

منابع آزمون دکتری 2345 منابع دکتری مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد

منابع آزمون دکتری 2346 منابع دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی پزشکی

منابع آزمون دکتری 2347 منابع دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

منابع آزمون دکتری 2348 منابع دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک

منابع آزمون دکتری 2349 منابع دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی صنایع

منابع آزمون دکتری 2350 منابع دکتری مهندسی صنایع

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی نفت

منابع آزمون دکتری 2351 منابع دکتری مهندسی نفت اکتشاف

منابع آزمون دکتری 2352 منابع دکتری مهندسی نفت

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

منابع آزمون دکتری 2354 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

منابع آزمون دکتری 2355 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

منابع آزمون دکتری 2356 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

منابع آزمون دکتری 2357 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش

منابع آزمون دکتری 2358 منابع دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی مواد و متالورژی

منابع آزمون دکتری 2359 منابع دکتری مهندسی مواد و متالورژی

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی شیمی

منابع آزمون دکتری 2360 منابع دکتری مهندسی شیمی

منابع آزمون دکتری 2362 منابع دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی فناوری نانو

منابع آزمون دکتری 2363 منابع دکتری فناوری نانو نانومواد

منابع آزمون دکتری 2364 منابع دکتری فناوری نانو نانوالکتریک

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی هسته ای

منابع آزمون دکتری 2365 منابع دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

منابع آزمون دکتری 2366 منابع دکتری مهندسی هسته ای راکتور

منابع آزمون دکتری 2367 منابع دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی

منابع آزمون دکتری 2369 منابع دکتری مهندسی هسته ای گداخت

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی نساجی

منابع آزمون دکتری 2370 منابع دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی

منابع آزمون دکتری 2371 منابع دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی سیستم های انرژی

منابع آزمون دکتری 2372 منابع دکتری مهندسی سیستم های انرژی

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی مکاترونیک

منابع آزمون دکتری 2373 منابع دکتری مهندسی مکاترونیک

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

منابع آزمون دکتری دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

منابع آزمون دکتری 2401 منابع دکتری محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری دکتری مکانیک کشاورزی

منابع آزمون دکتری 2404 منابع دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

منابع آزمون دکتری 2405 منابع دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم و مهندسی باغبانی

منابع آزمون دکتری 2406 منابع دکتری مهندسی باغبانی

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

منابع آزمون دکتری 2412 منابع دکتری مهندسی صنایع غذایی

 

منابع آزمون دکتری دکتری اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری 2416 منابع دکتری اقتصاد کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

منابع آزمون دکتری 2417 منابع دکتری حفاظت و اصلاح صنایع چوب

منابع آزمون دکتری 2418 منابع دکتری کامپوزیت های لیگنوسلولزی

منابع آزمون دکتری 2419 منابع دکتری صنایع سلولزی

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم خاک

منابع آزمون دکتری 2420 منابع دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

منابع آزمون دکتری 2421 منابع دکتری مدیریت منابع خاک

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم دامی

منابع آزمون دکتری 2424 منابع دکتری علوم دامی

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم و مهندسی آب

منابع آزمون دکتری 2427 منابع دکتری آبیاری و زهکشی

منابع آزمون دکتری 2428 منابع دکتری سازه های آبی

منابع آزمون دکتری 2429 منابع دکتری منابع آب

منابع آزمون دکتری 2430 منابع دکتری هواشناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری دکتری آگروتکنولوژی (زراعت) و اصلاح نباتات

منابع آزمون دکتری 2431 منابع دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

منابع آزمون دکتری 2432 منابع دکتری آگروتکنولوژی (زراعت)

منابع آزمون دکتری 2433 منابع دکتری بذر

منابع آزمون دکتری 2434 منابع دکتری علوم علف های هرز

منابع آزمون دکتری 2435 منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع آزمون دکتری 2436 منابع دکتری آگرواکولوژی

 

منابع آزمون دکتری دکتری توسعه و ترویج کشاورزی

منابع آزمون دکتری 2437 منابع دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

منابع آزمون دکتری 2438 منابع دکتری توسعه کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دکتری حشره شناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری 2439 منابع دکتری حشره شناسی کشاورزی

 

منابع آزمون دکتری دکتری بیماری شناسی گیاهی

منابع آزمون دکتری 2440 منابع دکتری بیماری شناسی گیاهی

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم و مهندسی جنگل

منابع آزمون دکتری 2441 منابع دکتری مدیریت جنگل

منابع آزمون دکتری 2442 منابع دکتری عمران و بهره برداری جنگل

منابع آزمون دکتری 2443 منابع دکتری علوم زیستی جنگل

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم و مهندسی شیلات

منابع آزمون دکتری 2444 منابع دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

منابع آزمون دکتری 2445 منابع دکتری فراوری محصولات شیلاتی

منابع آزمون دکتری 2447 منابع دکتری صید و بهره برداری آبزیان

 

منابع آزمون دکتری دکتری علوم مرتع، بیابان و آبخیزداری

منابع آزمون دکتری 2448 منابع دکتری علوم و مهندسی مرتع

منابع آزمون دکتری 2449 منابع دکتری مدیریت و کنترل بیابان

منابع آزمون دکتری 2450 منابع دکتری علوم و مهندسی آبخیز

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری گروه دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد منابع آزمون دکتری گروه زبان

منابع آزمون دکتری 2801 منابع دکتری آموزش زبان فرانسه (موجود نیست)

منابع آزمون دکتری 2802 منابع دکتری ادبیات فرانسه (موجود نیست)

منابع آزمون دکتری 2803 منابع دکتری آموزش زبان روسی (موجود نیست)

منابع آزمون دکتری 2804 منابع دکتری آموزش زبان آلمانی (موجود نیست)

منابع آزمون دکتری 2805 منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری 2806 منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

منابع آزمون دکتری 2807 منابع دکتری ترجمه

منابع آزمون دکتری 2808 منابع دکتری زبان شناسی

منابع آزمون دکتری 2809 منابع دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی (موجود نیست)

تلفن 02144031690 درخواست نمونه جزوه با ارسال ایمیل نام وکدرشته به sanjesh_portal@yahoo.com /////// قیمت ها به روز نیستند مربوط به سال 1401 هستند///////
Call Now Buttonمشاوره رایگان تلفنی