آزمون دکتری و آزمون کارشناسی ارشد

بهترین تکنیک انتخاب رشته دکتری سراسری

انتخاب رشته دکتری سراسری ، برای اینکه انتخاب رشته خوبی داشته باشید توصیه می شود روش زیر را انجام دهید. دانشگاه ها را به طور تقریبی براساس ترازشان (تقریبی) سورت کنید. با توجه به داده های فرضی زیر، برای تمام دانشگاه هایی که شما می توانید انتخاب رشته کنید، اعدادی با توجه به ۳ برابر (برای بعضی رشته ها ۳/۲ و برای بعضی رشته ها تا ۴ برابر است) ظرفیت تقریبی اعلامی برای اکثر دانشگاه ها متصور می شود. (برای ترازبندی از سایت UNR.ir می توانید کمک بگیرید.)

اسم دانشگاه ظرفیت پذیرش چه رتبه هایی دعوت به مصاحبه می شوند
۱ دانشگاه شریف ۵ تا رتبه ۱۵ ۵*۳
۲ دانشگاه امیرکبیر ۳ تا رتبه ۲۴ (۳+۵) *۳
۳ دانشگاه علم وصنعت ۴ تا رتبه ۳۶ (۳+۴+۵) *۳
۴ دانشگاه تهران ۷ تا رتبه ۷۶ (۳+۴+۷+۵) *۳
۵ و به همین ترتیب

 

سوال: آیا کسی که رتبه اش ۲۸ است می تواند دانشگاه امیرکبیر را انتخاب کند؟

پاسخ: بله، چون ظرفیت های اعلامی به صورت تقریبی ۳ برابر است برای بعضی از رشته ها ۲تا ۳ برابر و برای بعضی از رشته ها تا چهار برابر است. شما فرض کنیدکه دانشگاه امیرکبیر را انتخاب کرده و دعوت به مصاحبه می شوید (اگر رزومه خوب دارید، چنین ریسکی انجام دهید. اگر رزومه ضعیف است، حذف ۱ شانس از ۵ شانس خود را موجب نشوید. لذا با توجه به جدول تقریبی فوق می توانید انتخاب رشته نسبتاً هوشمندانه ای را انجام دهید. ولی باز هم تکرار می شود. که در دعوت به مصاحبه شما عوامل متعددی دخیل هستند.)

نکته: روش اولیه ارائه شده در اینجا با فرض حالتی بوده که داوطلب دوست داشته حتماً قبول شود حتی اگر دانشگاه کمی سطحش نیز پایین باشد.

 

به هر حال انتخاب رشته ای عاقلانه و از روی تدبیر و مطالعه داشته باشید.

 

 

انتخاب رشته تحلیلی داوطلب کنکور دکتری سراسری

 

به نمونه ای که سنجش امیرکبیر برای انتخاب رشته دکتری سراسری آماده نموده است توجه کنید:

مثال کاربردی : داوطلبی در آزمون دکتری  در رشته علوم­سیاسی و روابط بین­الملل رتبه ۱۸۰ را کسب کرده است، آخرین رتبه مجاز دوره روزانه ۲۹۰ و آخرین رتبه مجاز نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان ۶۵۲ و نمره کل ایشان در سهمیه آزاد ۵۵۵۰ بوده است. این داوطلب انتخاب رشته­ای به صورت زیر انجام داده است؟ آیا این انتخاب رشته ایشان درست است؟ اگر باید اصلاح شود با توجه به مجموع شرایط انتخاب رشته­های مناسب برای ایشان انجام دهید. (لازم به ذکر است که داوطلب، فارغ­التحصیل فوق­لیسانس دانشگاه علامه با معادل مؤثر ۶/۱۷ بوده و تعداد کل داوطلبان شرکت­کننده در این رشته ۴۱۹۲ نفر می باشد.

 

 

۱٫دانشگاه تهران……………..روابط بین الملل…………………………………..روزانه

۲٫دانشگاه بهشتی……………روابط بین الملل…………………………………..روزانه

۳٫دانشگاه تهران……………. روابط بین الملل…………………………………..نوبت دوم

۴٫دانشگاه علامه……………..روابط بین الملل…………………………………..روزانه

۵٫دانشگاه خوارزمی………….روابط بین الملل…………………………………روزانه

۶٫دانشگاه تربیت مدرس…..روابط بین الملل…………………………………روزانه

۷٫دانشگاه اصفهان……………روابط بین الملل………………………………….روزانه

۸٫دانشگاه رشت ………………روابط بین الملل…………………………………روزانه

۹٫دانشگاه تربیت مدرس…..روابط بین الملل…………………………………نوبت دوم

۱۰٫دانشگاه اصفهان………….روابط بین الملل…………………………………نوبت دوم

۱۱٫دانشگاه تهران……………مطالعات منطقه ای مطالعات آمریکا…..روزانه

۱۲٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای گرایش آمریکا…….روزانه

۱۳٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای آمریکای شمالی….نوبت دوم

۱۴٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای آمریکای شمالی….نوبت دوم

۱۵٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای اروپا…………………….روزانه

۱۶٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای خاورمیانه……………روزانه

۱۷٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای اروپا…………………….نوبت دوم

۱۸٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی……روزانه

۱۹٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی……نوبت دوم

۲۰٫دانشگاه تهران…………….مطالعات منطقه ای …………………………..نوبت دوم

۲۱٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی مسایل ایران………………….روزانه

۲۲٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی……روزانه

۲۳٫دانشگاه علامه…………….علوم سیاسی اندیشه سیاسی……………..روزانه

۲۴دانشگاه تهران……………..علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی……نوبت دوم

۲۵٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی مسایل ایران………………….نوبت دوم

۲۶٫دانشگاه علامه…………….علوم سیاسی مسایل ایران………………….روزانه

۲۷٫دانشگاه تربیت مدرس…..علوم سیاسی مسایل ایران………………..روزانه

۲۸٫دانشگاه علامه……………….علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی..روزانه

۲۹٫دانشگاه شهید بهشتی….علوم سیاسی …………………………………….روزانه

۳۰دانشگاه تهران……………..علوم سیاسی جامعه شناسی……………….نوبت دوم

۳۱دانشگاه تربیت مدرس…علوم سیاسی مسایل ایران………………….نوبت دوم

۳۲٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی اندیشه سیاسی……………..روزانه

۳۳٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی…روزانه

۳۴٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی اندیشه سیاسی…………….روزانه

۳۵٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی اندیشه سیاسی……………..نوبت دوم

۳۶٫دانشگاه تهران…………….علوم سیاسی اندیشه سیاسی……………..نوبت دوم

۳۷٫دانشگاه اصفهان…………..علوم سیاسی ……………………………………روزانه

۳۸٫دانشگاه اصفهان…………..علوم سیاسی …………………………………….نوبت دوم

انتخاب رشته مشاور: ابتدا اطلاعات موردنیاز را از دفترچه شماره ۲ کنکور استخراج می­کنیم؟

۱- تعداد پذیرش روزانه ۱۲۱ نفر                      ۳- تعداد پذیرش غیرانتفاعی ۵ نفر

۲- تعداد پذیرش نوبت دوم ۲۸ نفر                  ۴- تعداد پذیرش پردیس خودگردان ۱۵ نفر

نکته: جمع کل پذیرش در این رشته ۱۷۳ نفر است

با توجه به روابط زیر به طور تقریب  مستقل از کارنامه داوطلب می­توان حدس زد که آخرین نفرات قبول شده در دوره روزانه و دورۀ نوبت دوم این رشته چه بوده است.

sanjeshphd1

نکته: فاکتور اصلاحیه برای اکثر رشته در سال ۹۳ از  ۲/۰ تا حداکثر ۳/۰ بوده است.

نکته: عدد ۳ مربوط به اعلام ۳ برابر دعوت­شدگان به مصاحبه توسط سازمان سنجش می­باشد.

– اطلاعات استخراج شده از کارنامه داوطلب

عدد پذیرش داوطلب در سهمیه روزانه

عدد پذیرش داوطلب در سهمیه شبانه، نوبت دوم و…

از هر ۴/۲ نفر دعوت به مصاحبه دوره روزانه ،۱ نفر قبول می­شود

از هر ۸/۳ نفر دعوت به مصاحبه نوبت دوم، ۱ نفر قبول می­شود.

از هر ۲۵ نفر شرکت­کننده در کنکور، یک نفر در این رشته می­تواند وارد دانشگاه شود.

لذا برای دورۀ روزانه و نوبت دوم این داوطلب دو انتخاب رشته متصور است.

در دورۀ روزانه شخص در دسته بندی SP2 قرار دارد یعنی شانس قبولی او متوسط است.

sanjeshphd2

sanjeshphd3

 

حال با توجه به شرایط رزومه­اش (که خودش خبر دارد) ۳ نوع انتخاب رشته برای داوطلبی که می خواهد ۵ دانشگاه را انتخاب کند برایش متصور است.

 

سطح رزومه قوی + شانس پذیرش متوسط = ۲ انتخاب تراز بالا و ۳ انتخاب تراز متوسط

 

سطح رزومه متوسط + شانس پذیرش متوسط = ۱ انتخاب تراز بالا و۲ انتخاب تراز متوسط و ۲ انتخاب تراز پایین

 

سطح رزومه ضعیف + شانس پذیرش متوسط = ۲ انتخاب تراز متوسط و ۳ انتخاب تراز پایین

نکته: افراد با داشتن حداقل ۳ مقاله ISI به بالا، تقریباً رزومه قوی دارند.

نکته: افراد با داشتن یک مقاله خواه ISI یا داخلی یا تدریس یا ترجمه یا تألیف و توصیه­نامه علمی رزومه متوسط دارند.

نکته: افرادی که هیچ مقاله و سابقه تدریس و… ندارند رزومه ضعیف دارند.

نکته:عناوین اعلام شده راجع رزومه تقریبی بوده و با توجه به داوطلبان مصاحبه شده متغیر است

نکته: معمولاً کسانی که در دورۀ روزانه مجاز می­شوند انتخاب رشته را بر مبنای روزانه و کسانی که در دورۀ دوم مجاز می­شوند انتخاب رشته را بر مبنای نوبت دوم انجام می­دهند.

 

جدول پذیرش تقریبی دانشگاه­ها با توجه به دفترچه شماره ۲

ردیف اسم دانشگاه ظرفیت پذیرش چه رتبه­هایی دعوت به مصاحبه می­شوند
۱ دانشگاه تهران ۳۷ تا ۸۹ = ۴/۲ ´ ۳۷
۲ دانشگاه شهید بهشتی ۱۵ تا ۱۲۵ = ۴/۲ ´ (۱۵ + ۳۷)
۳ دانشگاه علامه طباطبایی ۲۰ تا ۱۷۳
۴ دانشگاه تربیت مدرس ۱۴ تا ۲۱۰
۵ خوارزمی تهران ۵ تا ۲۲۲
۶ پژوهشکده ۶ تا ۲۳۷
۷ دانشگاه جامع امام حسین ۴ تا ۲۴۷
۸ دانشگاه شاهد تهران ۶ تا ۲۶۲
۹ دانشگاه اصفهان ۱۰ تا ۲۸۶
۱۰ دانشگاه گیلان ۲ تا ۲۹۱
۱۱ دانشگاه یاسوج ۲ تا ۲۹۶
نوبت دوم پیام نور غیرانتفاعی (پردیس خودگردان)
۱۲ دانشگاه تهران ۲۱ تا ۵۴۷ = ۸۵/۳ ´ (۲۱ + ۱۲۱)
۱۳ دانشگاه علامه ۵ تا ۵۶۶ = ۸۵/۳ ´ (۵ + ۲۱ + ۱۲۱)
۱۴ دانشگاه تربیت مدرس ۳ تا ۵۷۸
۱۵ دانشگاه خوارزمی تهران ۱۰ تا ۶۱۷
۱۶ دانشگاه اصفهان ۴ تا ۶۳۲
۱۷ دانشگاه باقرالعلوم ۵ تا ۶۵۱

نکته: علت اینکه سطر یازدهم عدد ۲۹۶ بوده و ۲۹۰ نیست به خاطر گردکردن اعداد است.

نکته: ۱۲۱ در سطر دوازدهم تعداد پذیرش در سهمیه روزانه است.

نکته: سطح ­بندی دانشگاه در جدول فوق تقریبی است و ممکن است عملاً سطح دانشگاه تربیت مدرس از علامه طباطبایی بالاتر باشد برای سطح­بندی دانشگاه­های کشور می­توانید از انتهای کتاب کمک بگیرید.

در اینجا ما دانشگاه ­ها را برای رشته علوم سیاسی به صورت زیر دسته­ بندی می­کنیم.

تراز بالا تهران شهید بهشتی علامه طباطبایی تربیت مدرس خوارزمی تهران
تراز متوسط پژوهشکده امام حسین شاهد اصفهان
تراز پایین گیلان یاسوج

 

با توجه به رزومه داوطلب و با فرض اینکه ۱۱دانشگاه فوق  را انتخاب کرده است و از دانشگاه تربیت مدرس به بعد بقیه دانشگاه ها را آورده است و داوطلب نیز می خواهد کلا ۵ دانشگاه را برای مصاحبه انتخاب کند ۳ حالت زیر متصور است:

۱- سطح رزومه قوی باشد که در این صورت باید ۲ انتخاب تراز بالا و ۳ انتخاب تراز متوسط انجام دهد.

نکته: با توجه به رتبه کسب شده داوطلب یعنی ۱۸۰ و با توجه به جدول پذیرش تقریبی دانشگاه­ها این داوطلب به صورت مشخص می­تواند دانشگاه­های تربیت مدرس به بعد (با خود تربیت مدرس) را انتخاب کند.

۱- انتخاب اول: دانشگاه تربیت مدرس

۲- انتخاب دوم: دانشگاه خوارزمی

۳- انتخاب سوم: پژوهشکده

۴- انتخاب چهارم: دانشگاه امام حسین

۵- انتخاب پنجم: دانشگاه شاهد

۲- سطح رزومه متوسط باشد که در این صورت باید ۱ انتخاب تراز بالا، ۲ انتخاب تراز متوسط و ۲ انتخاب تراز پایین انجام دهد.

۱- انتخاب اول: دانشگاه خوارزمی

۲- انتخاب دوم: دانشگاه شاهد

۳- انتخاب سوم: دانشگاه اصفهان

۴- انتخاب چهارم: دانشگاه گیلان

۵- انتخاب پنجم: دانشگاه یاسوج

۳- سطح رزومه ضعیف باشد که در این صورت باید ۲ انتخاب تراز متوسط و ۳ انتخاب تراز پایین انجام دهد.

۱- انتخاب اول: دانشگاه امام حسین

۲- انتخاب دوم: دانشگاه شاهد

۳- انتخاب سوم: دانشگاه اصفهان

۴- انتخاب چهارم: دانشگاه گیلان

۵- انتخاب پنجم: دانشگاه یاسوج

 

برگرفته از کتاب تکنیک های انتخاب رشته دکتری و مصاحبه دکتری به روش سنجش امیرکبیر

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *